O Stowarzyszeniu

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

 "Młody Mołodycz" 

  

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz” działa od 2008 r. na rzecz aktywizacji, rozwoju i wzmacniania społeczności lokalnych, w tym wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększenia obecności ludzi młodych w życiu publicznym, wspierania współpracy międzypokoleniowej oraz zachowania lokalnych tradycji i kultury.

W swoich działaniach łącząc potencjał wielu partnerów lokalnych, Stowarzyszenie organizowało/współorganizowało liczne projekty i akcje mające na celu m.in. ocalenie od zapomnienia, kultywowanie i popularyzację regionalnych obrzędów, tradycji i zwyczajów oraz promowanie tolerancji międzyreligijnej. Można wymienić: „Jehudim. Jarosławskie Dzieci Abrahama” (projekt realizowany m.in. w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce MSZ RP oraz programu Europa for Citizens), „Baza Młodych” i „Laboratorium Lat Minionych” (sfinansowane m.in. ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), „Letnia Szkoła Gotowania” minimalizująca skutki niedożywienia dzieci i młodzieży; „Leśne Gry” (projekt dofinansowany m.in. przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz firmę Nokia w ramach programu Make a Connection - Przyłącz się). Wirtualna Izba Pamięci (współfinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego), „Historia Obrazem Pisana. Losy Jarosławskich Żydów” - projekt poświęcony wielokulturowości Ziemi Jarosławskiej (współfinansowany ze środków KE w ramach programu Młodzież w Działaniu, Gmin Wiązownica i Pruchnik),. „Wspomnienia i relacje mieszkańców Jarosławskiego Zasania” (działanie dofinansowane w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego, realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, przy wsparciu finansowym Norwegii, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz MSZ Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Cele organizacji:

Działalność wspomagająca zrównoważony rozwój gospodarczy z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych w szczególności bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiębiorców. Wspieranie różnorodnych form aktywności społeczności lokalnych. Działanie na rzecz wspierania najuboższych warstw społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży. Działanie przeciw wykluczeniu z rynku pracy. Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

Działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej i europejskiej. Inicjowanie i udział w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalno-oświatowego i sportowego. Wspieranie różnorodnych form aktywności społeczności lokalnych. Organizowanie szkoleń i spotkań mieszkańców w celu ich aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, zachęcanie do wzięcia udziału w procesie rozwoju.